Honlap arrow VIKKK Főoldal
Vegyészmérnöki Intézet Kooperációs Kutatási Központ Nyomtatás
..:: Alapítás

A Pannon Egyetemen a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet szervezeti egységéhez kapcsolódva az Oktatási Minisztérium (OMFB) által támogatott pályázati rendszerben, Kooperációs Kutatási Központ (VIKKK) alakult 2001. július 1-én.

 

Elérhetőségeink
Cím: Veszprém, Egyetem u. 10.
Postai cím: H-8201 Veszprém, 
Pf. 158
Telefon/Fax: +36 88 624-258
E-mail: 
vargaz@almos.uni-pannon.hu 
Website:
http://vikkk.uni-pannon.hu
..:: Aktuális ..:: Működés
Nemzeti innovációs  Hivatal

A VIKKK a GVOP támogatásával (GVOP-3.2.1-2004-04-0019/3.0) létrehozta a Tiszta Világ Kémiai Vizsgáló Laboratóriumot


A VIKKK konzorciumi formában működik, amelynek alapító tagjai a Pannon Egyetem mellett az ország vezető vegyipari vállallatai, nevezetesen a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt., a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., a BorsodChem Nyrt., a Nitrokémia 2000 Ipari és Vagyonkezelő Zrt., a Nitrogénművek Zrt.; továbbá támogató tagjai a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht., az Ipar a Veszprémi Mérnökképzésért Alapítvány, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. A VIKKK működéséhez szükséges forrásokat 50%-ban az Oktatási Minisztérium, 50%-ban pedig a konzorciumi tagok biztosítják.
A VIKKK kutatásait a következő partnerek támogatják: Pannon Egyetem, Mol Nyrt.,Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., Richter Gedeon Nyrt., Borsodchem Nyrt., Nitrogénművek Zrt., Continental TEVES Magyarország Kft., Qupers Kft., Ipar a Veszprémi Mérnökképzésért Alapítvány, Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht., Magyar Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Kht.

..:: Küldetéstudat, célkitűzések

Hosszú távon a VIKKK egy olyan vegyipari fejlesztési bázissá kíván válni, ami a nagyvállalati erők összpontosítása révén elér egy kritikus tömeget - magához vonzva a kis és középvállalatokat - és biztosítja az EU-ban megkívánt integrált áttörést. Ez a tendencia alapvető jelentőségű lehet a térségünkre jellemző vegyipari K+F csökkenési trend megfordításában. Törekszünk arra, hogy a VIKKK a régióban betöltött szerepén túl, a vegyipari kutatások és a magas szintű, környezetorientált, speciális ipari igényeknek megfelelő vegyészmérnök képzés vonatkozásában országos hatásterületű központtá váljon és az adott szakmai részterületeken mint kompetencia központ szerepeljen.

A VIKKK célkitűzéseit az alábbiakban foglajuk össze:

 • a technológiai áttörést elősegítő, korunk nagy kihívásait - a fenntartható fejlődés biztosítását, környezetünk állapotának megóvását, illetve javítását - szem előtt tartó, piacorientált multidiszciplináris kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység végzése,
 • ezzel szerves egységben magas szintű szakember képzés a vegyészmérnöki doktori iskola keretében a speciális ipari igényeknek megfelelően,
 • kapcsolatok kiépítése gazdasági partnerekkel az eredmények alkalmazására, a gazdasági és társadalmi igény megjelenítésére a képzési és kutatási struktúrában,
 • Integrált, rendszerszemléletű intellektuális környezet kialakítása az alap-, a doktori- és a továbbképzés tananyagfejlesztésére,
 • együttműködés az egyetem alap-, doktori- és továbbképzésében.

  A fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése érdekében a következő 3 éves működési periódusban elérni kívánt kutatás-fejlesztési eredményeinkkel, illetve azok hasznosulása révén elősegítjük, hogy

 • a vegyipari termelés során lehető legkisebb mértékben használják fel az anyag- és energiaforrásokat, hogy ezzel is kíméljék a nyersanyagkészleteket és minimalizálják az energiatermeléssel járó környezetszennyezést,
 • sem a gyártási folyamatban, sem pedig végtermékekként ne keletkezzenek környezetet szennyező, vagy környezetet veszélyeztető anyagok,
 • a termékek használatuk után mind nagyobb mértékben legyenek gazdaságos és környezetkímélő megoldásokkal újrahasznosíthatók, végcélként a hasznosítás és újrahasznosítás zárt ciklusát tűzzük ki,
 • a gyártási folyamatok az emberi munkaerőigény minimalizálásával, magas szintű automatizáltsággal és olyan minőségirányítással legyenek ellátva, amely lehetővé teszi az anyag- és energia-, valamint egyéb veszteséggel járó selejt megszüntetését,
 • az eljárások magas fokú biztonságtechnikával legyenek ellátva, mely lehetővé teszi a minimális kockázatú termelést,
 • lehetővé váljék a technikai továbbfejlődést biztosító új vegyületek és szerkezeti anyagok előállítása,
 • a korábbinál fejlettebb technikai színvonalú, gazdaságosabb, új elveken alapuló eljárások és lehetőleg többféle célra alkalmazható berendezések jöhessenek létre a kémiai és a kapcsolódó különböző tudományterületeken elért eredmények kombinációjával.

  A VIKKK alapvető, - a KKK program céljaival harmonizáló - kutatási, fejlesztési, oktatási és képzési tevékenysége három kutatási főirányhoz kapcsolódó kutatási témákban és a velük szoros öszefüggésben lévő oktatási és képzési programban valósul meg.

 
 

Keresés