Honlap arrow Szolgáltatás
Dokumentumok Nyomtatás

Akkreditált műszaki területek

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző, 
a vizsgálat típusa,

alsó méréshatár, 
mérési tartomány
*

A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Ivóvíz vizsgálat TOC meghatározása

katalitikus égetés és IR detektálás

0,4 mg/l

MSZ EN 1484:1998
  Illékony halogénezett szénhidrogének 
GC-ECD módszerrel 
1,1, diklóretilén 
trans-1,2-diklór-etilén 
cis-1,2-diklór-etilén  
kloroform  
1,1,1 triklóretán 
szén-tetraklorid 
triklór-etilén 
1,2 diklór-propán 
diklór-brómmetán 
tetraklór-etilén 
dibróm-klórmetán  
bromoform

1,0 mg/l minden komponensre

MSZ 1484-5:1998 
  Szénhidrogén-olajindex meghatározása

GC-FID módszerrel

10 mg/l

MSZ EN ISO 9377-2:2001
  Cu tartalom 
láng-AAS  
10 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Mn tartalom 
láng-AAS  
15 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Cr tartalom 
láng-AAS  
20 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Fe tartalom  
láng-AAS  
50 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Hg tartalom 
hideggőzös AAS  
0,05 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
9. módszer
  Ca tartalom 
láng-AAS 
1,0 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  K tartalom 
láng-AAS 
0,1 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
Ivóvíz vizsgálat Mg tartalom 
láng-AAS 
0,5 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Na tartalom 
láng-AAS 
0,5 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Al tartalom 
láng-AAS 
0,1 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Ba tartalom 
láng-AAS 
0,1 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
Felszíni víz, felszín alatti víz TOC meghatározása

katalitikus égetés és IR detektálás

0,4 mg/l

MSZ EN 1484:1998
  Illékony aromás szénhidrogének 
GC-FID 
benzol 
toluol  
etil-benzol  
xilolok (p+m, o) 
sztirol, 
fenol

naftalin

5 mg/l minden komponensre

MSZ 1484-4:1998 
  Illékony halogénezett szénhidrogének 
GC-ECD módszerrel 
vinil-klorid 
1,1, diklóretilén 
trans-1,2-diklór-etilén 
cis-1,2-diklór-etilén  
kloroform  
1,1,1 triklóretán 
szén-tetraklorid 
1,2 diklóretán 
triklór-etilén 
1,2 diklór-propán 
diklór-brómmetán 
tetraklór-etilén 
dibróm-klórmetán  
bromoform

1,0 mg/l minden komponensre

MSZ 1484-5:1998 
Felszíni víz, felszín alatti víz Szénhidrogén-olajindex meghatározása

GC-FID módszerrel

10 mg/l

MSZ EN ISO 9377-2:2001
  Cu tartalom 
láng-AAS  
10 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Mn tartalom 
láng-AAS  
15 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Pb tartalom

láng-AAS  
20 mg/l

MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Cr tartalom 
láng-AAS  
20 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Ni tartalom 
láng-AAS  
40 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Fe tartalom  
láng-AAS  
50 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Hg tartalom 
hideggőzös AAS 
0,05 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
9. módszer
  Ca tartalom 
láng-AAS 
1,0 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  K tartalom 
láng-AAS 
0,1 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Mg tartalom 
láng-AAS 
0,5 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Na tartalom 
láng-AAS 
0,5 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
  Al tartalom 
láng-AAS 
0,1 mg/l
MSZ 1484-3:2006 
6. módszer
Levegő (helyhez kötött légszennyező pontforráson kibocsátott anyag, környezeti levegő, munkahelyi légtér) Benzol és alkil-benzolok

GC-FID

50mg/m3 komponensenként, 0,1 m3 gázminta esetén

Benzol, Toluol, Etil-benzol, Xilolok, i-propil-benzol,, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, terc-butil-benzol,  sec-butil-benzol, n-butil-benzol, 1,2-dietil-benzol, 1,3-dietil-benzol, 1,4-dietil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-metil-2-etil-benzol, 1-metil-3-etil-benzol, 1-metil-4-etil-benzol

MSZ EN 13649:2002

MSZ 21456-16:2004

MSZ-13-120:1986

MSZ ISO 9487:1992

  Ciklo-hexán, ciklopentán, sztirol, fenol, naftalin

50 mg/m3 komponensenként, 0,1 m3 gázminta esetén

MSZ EN 13649:2002

OSHA 89, 32, 35

NIOSH 1500

  Tri- és tetraklór-etilén

GC-FID

50 mg/m3 komponensenként, 0,1 m3 gázminta esetén

MSZ EN 13649:2002

MSZ-13-112:1986

OSHA 1001

  Glikolok és glikol származékok

GC-FID

50mg/m3 komponensenként, 0,1 m3 gázminta esetén

2-etoxi-etanol, 2-etoxi-etil-acetát,

2-butoxi-etanol, 2-butoxi-etil-acetát,

2-metoxi-etanol, 2-metoxietil-acetát,

1-metoxi-2-propanol, 2-metoxi-1-propanol, 1-metoxi-2-propil-acetát, 2-metoxi-1-propil-acetát, 1,2-etán-diol, 1,2-propán-diol, 1,3-propán-diol, dietilén-glikol, 1,2-bután-diol, 1,3-bután-diol, dietilén-glikol

MSZ EN 13649:2002

MSZ-13-157:1992 V

OSHA 79, 83, 99

  Alifás ketonok

GC- FID

50 mg/m3 komponensenként, 0,1 m3 gázminta esetén

Aceton, metil-etil-keton, metil-izobutil-keton, 2-pentanon, 2-hexanon, ciklo-hexanon, di-izobutil-keton

MSZ EN 13649:2002

MSZ-13-126:1987 V

NOSH 2555

Levegő (helyhez kötött légszennyező pontforráson kibocsátott anyag, környezeti levegő, munkahelyi légtér) C5-C9 paraffinok

pentán, hexán, heptán, oktán, nonán

50 mg/m3 komponensenként, 0,1 m3 gázminta esetén

GC- FID módszerrel

MSZ EN 13649:2002

MSZ-13-116:1986

NIOSH 1500

  Ásványolaj köd

FT-IR

5 mg/m3 0,1 m3 gázminta esetén

NIOSH 5026
  Alkoholok

GC- FID

50 mg/m3 komponensenként, 0,1 m3 gázminta esetén

Diaceton-alkohol

metanol, etanol, allil- alkohol,

i-propanol, n-propanol, n-butanol, i-butanol, n-pentanol, 2-pentanol,n-hexanol, n-heptanol, n-oktanol

MSZ EN 13649:2002

MSZ-13-140:1988

NIOSH 1400

  Acetátok

50 mg/m3 komponensenként, 0,1 m3 gázminta esetén

GC-FID módszerrel

metil-acetát , etil-acetát, vinil-acetát,

n-propil-acetát, i-propil-acetát,  n-butil-acetát, i-butil-acetát

MSZ EN 13649:2002

MSZ-13-125:1987 V

NIOSH 1450

Technológiai légszennyező források Nikkel tartalom 
láng-AAS

5 µg/minta

MSZ 21853-32:1999 
1.,2.,3.,4.1,6.1.,7.1  pont
  Cink tartalom 
láng-AAS 
1 µg/minta
MSZ 21853-32:1999 
1.,2.,3.,4.1,6.1.,7.1  pont
  Ólom tartalom 
láng-AAS 
5 µg/minta
MSZ 21853-32:1999 
1.,2.,3.,4.1,6.1.,7.1  pont
  Kadmium tartalom 
láng-AAS 
1,5 µg/minta
MSZ 21853-32:1999 
1.,2.,3.,4.1,6.1.,7.1  pont
  Nátrium tartalom

láng-AAS

0,5 mg/l

MSZ-13-168:1989
  Króm tartalom 
láng-AAS 
5 µg/minta
MSZ 21853-32:1999 
1.,2.,3.,4.1,6.1.,7.1  pont
  Réz tartalom 
láng-AAS 
5 µg/minta
MSZ 21853-32:1999 
1.,2.,3.,4.1,6.1.,7.1  pont
Technológiai légszennyező források Vas tartalom 
láng-AAS 
5 µg/minta
MSZ 21853-32:1999 
1.,2.,3.,4.1,6.1.,7.1  pont
  Mangán tartalom 
láng-AAS 
2,5 µg/minta
MSZ 21853-32:1999 
1.,2.,3.,4.1,6.1.,7.1  pont
  Aldehidek emissziójának meghatározása

HPLC módszerrel

formaldehid

acetaldehid

hexaldehid

0,1 µg/minta minden komponensre

MSZ 13-144:1989
  A nem metán szénhidrogének és a metán koncentrációjának meghatározása a helyhez kötött gázmotorok füstgázában

GC FID

1 ppm

MSZ 21462:1997
Talaj vizsgálat Tetraklóretilénnel extrahálható anyagok meghatározása

FT-IR módszerrel

20 mg/kg

MSZ/T 21479-99:2004
  TOC meghatározás

(deszt.vizes kivonatból) 
katalitikus égetés és IR detektálás 
2,5 mg/kg

MSZ EN 1484:1998
  Kadmium meghatározás

láng-AAS

3 mg/kg

MSZ 21470-50:2006

1.,2.,3.,4.2, 6. pontja

  Króm meghatározás

láng-AAS

10 mg/kg

MSZ 21470-50:2006

1.,2.,3.,4.2, 6. pontja

  Réz meghatározás

láng-AAS

10 mg/kg

MSZ 21470-50:2006

1.,2.,3.,4.2, 6. pontja

  Higany meghatározás

hideg-gőzös AAS

0,1 mg/kg

MSZ 21470-50:2006

1.,2.,3.,4.2, 6. pontja

  Nikkel meghatározás

láng-AAS

10 mg/kg

MSZ 21470-50:2006

1.,2.,3.,4.2, 6. pontja

  Ólom meghatározás

láng-AAS

10 mg/kg

MSZ 21470-50:2006

1.,2.,3.,4.2, 6. pontja

Talaj vizsgálat Cink meghatározás 
láng-AAS

2 mg/kg

MSZ 21470-50:2006

1.,2.,3.,4.2, 6. pontja

  Ba meghatározás 
láng-AAS

200 mg/kg

MSZ 21470-50:2006

1.,2.,3.,4.2, 6. pontja

  Co meghatározás 
láng-AAS

10 mg/kg

MSZ 21470-50:2006

1.,2.,3.,4.2, 6. pontja

Hulladékok ujjlenyomat vizsgálat

GC-MS módszerrel

10µg/kg

MSZ 21420-1:2004
Műanyagok (fröccs- és extrúziós műanyagok, fóliák és lemezek, izotropikus és ortotropikus szálerősítésű műanyag kompozitok, egyirányú szálerősítésű műanyag kompozitok), Húzóvizsgálat

Hajlítóvizsgálat

Nyomóvizsgálat 

Erőmérés

(0-5000 N)

MSZ EN ISO 527-1:1999

MSZ EN ISO 527-2:1999

MSZ EN ISO 527-4:1999

MSZ EN ISO 527-5:1999

MSZ EN ISO 10319:1998

MSZ EN ISO 14125:1999

MSZ ISO 604:1994 V

geotextíliák Hamumeghatározás

Tömegmérés

0,01 %

MSZ EN ISO 3451-1:1999

MSZ EN ISO 3451-4:2001

MSZ EN ISO 3451-5:2003

  Víztartalom meghatározása

Tömegmérés

0,01 %

MSZ EN ISO 15512:2004 
  Nem pórusos műanyagok sűrűsége

folyadék-piknométeres módszer

Tömegmérés

0,1 mg

MSZ EN ISO 1183-1:2004

5.2 pont

  Lineáris hőtágulási együttható meghatározása

Hőmérsékletmérés: -5 – 150 °C

Hossz meghatározása: 5-10 cm

DIN ISO 7991:1998
  Shore A és D keménység meghatározása

Rugóerő mérése

0-100 mN

DIN 53505:2000
  Charpy-féle ütési jellemzők

ütve hajlítás

0-4 J

MSZ EN ISO 179-2:2000
Hőre lágyuló műanyagok Tömegre (MFR) és térfogatra (MVR) vonatkoztatott folyási mutatószám meghatározása

hőmérséklet mérés

0,5-150 g/10 perc

MSZ EN ISO 1133:2005 


 
Következő >
 

Keresés