Honlap
Szakmai önéletrajz Nyomtatás

Szakmai önéletrajz

Személyi adatok:       Dr. HANCSÓK JENŐ

 

Születési hely, idő: Bonyhád, 1947. december 21.

 

Foglalkozás:               egyetemi tanár (2009-), (1974-től egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens), a MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék vezetője (2009-2014)

 

Lakcím:                     H-8200 Veszprém, Zrínyi Miklós u. 5/6.

Telefonszám: 36-88-427-483

 

Munkahely és címe:  Pannon Egyetem

Vegyészmérnöki- és Folyamatmérnöki Intézet

MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

H-8201 Veszprém, Egyetem u. 10., Postafiók: 158

Telefon: 36-88-624-313, 36-88-624-217, 36-88-624-870,

Fax: 36-88-624-520

 

Nyelvismeret: német (középfokú állami nyelvvizsga „C”, szakfordítói engedély)

orosz (középfokú állami nyelvvizsga „C”)

angol

 

Felsőfokú tanulmányok: Veszprémi Vegyipari Egyetem, okleveles vegyészmérnök

 

Tudományos fokozat: Műszaki doktor (Dr. Techn.) (1972), PhD (1997),

MTA doktora (2009)

 

Szakmai minősítések: EUR ING (FEANI, Párizs, 1996), habilitáció (2008)

 

Szakértői tevékenység:         

Műszaki szakértő (1989-től),

Akkreditálási szakértő (NAT, 2001-től),

Szabványügyi szakértő (MSZT, 1991-től).

Továbbképzés, tanulmányutak:

-        1972-1974                            Veszprémi Vegyipari Egyetem, Doktorandusz
(Műszaki doktor), 2 év

 

-        1979                                     BASF AG, Ludwigshafen (tanulmányút)

 

-        1983                                     „I.M. Gubkin” Szerves- és petrolkémiai szintézisek mérnöktovábbképzője Moszkvai Kőolajkémiai és Gázipari Intézet”

 

-        1994-2015 UNITI Mineralöltechnologie-Forum/UNITI Mineral Oil Technology Congress, Hohenheim, Stuttgart, Németország, Kőolajtermékek Alkalmazástechnikai Tanácsadó Testületének Műszaki Ülésszaka (évenként
3-3 nap)

 

-        1985                                     Részvétel nemzetközi vállalatok továbbképzésein:

§   1985: UOP (USA) Company Technology Seminar

§  1991: ²SHELL Lubricants Technical Seminar²

§  1992: ²SHELL Additives Seminar-92²

§  1995: ²FUEL TRENDS 1995², Lubrizol

§  1996: ²AUTOTRENDS’96², EXXON Chemicals

§  1998: ²Clariant (Höchst-Sandoz)² Technical Seminar

§  2000: ²Fuel Additives² Lubrizol Seminar on Additives

§  2002: ²Fuel Additives² BASF Seminar on Fuel Additives

§  2006: Infineum Trends Seminar

§  2009: Infineum Trends Seminar

§  2015: Infineum Trends Seminar

§  2016: Infineum Trends Seminar

 

 

-        1975-től                                Tanulmányutak külföldi egyetemeken:

§  Weimar, Harkov, Burgasz, Várna, Merseburg, Szentpétervár, Bécs, Pozsony, Glivice, Prága, Moszkva, Stuttgart, Yonago, Tokió, Trondheim, Washington D.C., Peking

 

-        1994-től                                Tanulmányutak nemzetközi vállalati együttműködés keretében:

-  1994-től BASF, Ludwigshafen, (4 alkalommal)

-  1998: Chevron-Oronite, Le Havre Párizs

-  1996-tól Süd-Chemie, München (3 alkalommal)

 

-        1995                                     ²Vegyipari Üzemek Tervezése² OLAJTERV (Contracting and Engineering Company Ltd.) Szeminárium

 

-        1978-2015                            104 külföldön rendezett nemzetközi konferencia tudományos bizottságának tagja, szekcióelnöke, illetve előadója

 

Oktatási tevékenység (külön részletezve is):

1972-től             kezdetben számítási és laboratóriumi gyakorlatok vezetése; később előadások tartása; diploma- és szakdolgozatok vezetése szénhidrogének feldolgozása témakörben

1992-től             az előzőeken kívül laboratóriumi gyakorlatok vezetése, előadások tartása, szakdolgozatok témavezetése mérnök-továbbképző és szakmérnöki tanfolyamokon; diplomatervek vezetése, PhD dolgozatok témavezetése (2001-től évenként átlagosan 4-8 fő)

Főbb oktatási területek, graduális képzés (tantárgytematika kidolgozása magyar és angol nyelven, óravázlatok elkészítése):

2011-ig

·         Vegyészmérnök egyetemi képzés: (összesen 6 tantárgy)

·         Vegyészmérnök főiskolai képzés: (összesen 4 tantárgy)

·         Szakdolgozatok témavezetése

 

2008-tól folyamatosan

·         Vegyészmérnök BSC képzés: összesen 6 tantárgy 2015-ig; jelenleg 3

·         Vegyészmérnök MSC képzés: (összesen 4 tantárgy)

·         Diplomatervek és diplomamunkák témavezetése

Témavezetésemmel megvédett diplomamunkák száma:       116

Témavezetésemmel megvédett diplomatervek (egyetemi képzés) száma:   16 (76 fő)

Témavezetésemmel megvédett diplomatervek (főiskolai képzés) száma:    4 (13 fő)

Témavezetésemmel megvédett szakdolgozatok száma:       27

 

TDK munkák témavezetése:  34 fő

Országos TDK-n I-III. helyezettek és különdíjak: 8 fő

 

Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola (tantárgytematika kidolgozása magyar és angol nyelven, óravázlatok elkészítése):

Főtantárgy: Korszerű kőolajipari- és petrolkémiai eljárások (6 kredit)

Melléktantárgyak: Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok (4 kredit)
Szénhidrogénipari katalitikus eljárások (4 kredit)

 

Témavezetésemmel megvédett PhD dolgozatok száma:      11,5

Abszolutóriumot szerzettek száma az előzőeken kívül:        10 fő

Jelenlegi doktorandusz hallgatók                                          3 fő

 

 

Kutatási területek:     

-        környezetbarát, gyakorlatilag kén- és nitrogénmentes, csökkentett aromástartalmú, nagy i-paraffin-tartalmú, nagy oktánszámú motorbenzin-keverőkomponensek előállítása és felhasználása;

-        környezetbarát, gyakorlatilag kén- és nitrogénmentes, csökkentett aromástartalmú, nagy i- és n-paraffin-tartalmú, nagy cetánszámú dízelgázolaj-keverőkomponensek előállítása és felhasználása;

-        alternatív eredetű motorhajtóanyagok előállítása és felhasználása (különös tekintettel a biomassza és hulladék eredetűekre);

-        kőolajalapú és alternatív eredetű alapolajok katalitikus előállítása és felhasználása (beleértve a Fischer-Tropsch alapolajokat);

-        egyéb csökkentett aromástartalmú kőolajipari termékek (oldószerek, alapolajok, pirolízis-alapanyagok, stb.) előállítása és felhasználása;

-        kőolajipari adalékanyagok, elsősorban motorhajtóanyagok és kenőolajok detergens-diszpergens hatású adalékainak szintézise és vizsgálata;

-        katalizátorfejlesztés; kőolajfeldolgozás és petrolkémia katalizátorainak analitikai vizsgálata és technológiai tesztelése,

-        új összetételű motorhajtóanyagok és korszerű motorolajok kölcsönhatásának vizsgálata.

 

Kutatásvezetői tapasztalat:

Pályázati tevékenység (2001-től)

VIKKK (Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Kooperációs Kutatási Központ) 2001-2012. Az általam vezetett motorhajtóanyagok (korszerű motorbenzinek, dízelgázolajok, alternatív motorhajtóanyagok) tématerület támogatottsága 33,16 millió Ft/év. (Összesen kb. 398 millió Forint); reaktorrendszer és kísérleti csarnok létesítésére: kb. 88 millió Forint.

Jedlik Ányos Program: „Növényi alapú biohajtóanyagok előállítási feltételeinek kidolgozása és környezetvédelmi célú felhasználásának megszervezése (különös tekintettel a növényolajokra)” (2005-2007). A Pannon Egyetem részéről általam vezetett tématerület támogatási összege:
16 millió Forint (Konzorciumi tagok: 4 egyetem, 2 főiskola és 2 kutató intézet.)

Jedlik Ányos Program: „Újgenerációs bio-motorhajtóanyagok (különös tekintettel biogázolajok) kifejlesztése” (2006-2009). A Pannon Egyetem támogatottsága az általam vezetett tématerületen összesen: 165 millió Forint (Konzorcium vezető: MOL NyRt; tagok: PE, OLAJTERV, KITE, VRIC, FVM Gödöllő).

TÁMOP 4.2.1/B „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban - PE/4. Kutatási Főirány Hozzájárulás (célzott alapkutatások) belsőégésű motorok nagy energiatartalmú és környezetbarát üzemanyagainak fejlesztéséhez” (2010-2012). Kutatási főirány pénzügyi támogatása kb. 450 millió Forint.

TÁMOP-4.2.2/BTudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen” (2010 szeptember – 2013 június) Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola, Biomotorhajtóanyagok, kb. 5 millió Forint.

TÁMOP 4.2.2/A „Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig – természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások” „Műanyag hulladékok kémiai feldolgozásával kapcsolatos kutatások” alprogramja (2013 február -2015 május). Támogatási összege kb. 24 millió Forint.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017 azonosítószámú "Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén" projekt Alprojekt vezető (Biomasse to Energy) Támogatási összeg: kb. 8,9 millió Forint

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002 azonosító szám - "Járműipari felsőoktatási és kutatási együttműködés” (kb. 3,4 millió Ft) 2014-15 

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0004 A Pannon Egyetem tudományos műhelyeinek támogatása (kb. 2,1 millió Ft)

Az Oktatási Minisztérium, Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár Támogatási Pályázat keretében elnyert támogatások tankönyvekre: 1.667 ezer Forint.

 

Különböző vegyipari vállalatoknak (MOL NyRt-n kívül) vezetésemmel végzett kutatási-fejlesztési tevékenység ellenértéke (2010-2014): kb. 285 millió Forint.

 

Kutatási jelentések és szakértői vélemények:

Több mint 280 az előzőekben felsorolt szakterületeken.

Feltalálói tevékenység:

14 magyar, európa, világ szabadalom kidolgozásában, amelyek részben, vagy teljes egészében az iparban is bevezetésre kerültek, aktív közreműködésemmel

 

2 kísérleti üzemi alkalmazás (2010)

 

 

 

 

Publikációk:

>850 (külföldi és hazai folyóiratcikk, tudományos előadás és közlemény,

4 tankönyv,

1 angolnyelvű szakkönyv (50%)

4 szakkönyv (társszerzőkkel),

3 monográfia,

2 egyetemi jegyzet,

26 oktatási segédlet (kiadvány).

 

Tankönyvek:

„Korszerű motor és sugárhajtómű üzemanyagok”

I. Motorbenzinek” (1997)

II. Dízelgázolajok (1999)

III. Alternatív motorhajtóanyagok (2004)

„Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok: I. Motorbenzinek”, 2014; Bővített, teljesen átdolgozott kiadás, 543 oldal

Szakkönyvek, Szakkönyvfejezetek:

Fuels and Fuel-additives (2014, John Wiley & Sons, New Yersey, Hoboken, USA)

Üzemanyagok és felhasználásuk c. könyv (1998)

Járműtribológia c. könyv „Motorhajtóanyag” fejezete (2003)

Kenőanyagok és vizsgálataik c. könyv „Kenőanyagok” fejezete (2003)

„Mobilitás és környezet” gyűjteményes kiadvány (2008)

Könyvfejezetek (társszerzőkkel): 6 darab

Tudománymetriai adatok:

Impakt faktor: 132,7

Független hivatkozások száma: 1053

Magyar és nemzetközi szabadalmak száma: 14

ebből iparban megvalósítottak száma: 8

2 kísérleti üzemi alkalmazás

 

Szakkönyvlektorálás:

„Tribológia” (2002)

Speight, J. B.: „ Handbook of Industrial Hydrocarbon Processes”, 2nd edition, Gulf Professional Publishing, New York, …, Oxford, 2015

Szakmai-közéleti tevékenység:

-          Varga József Díj Kuratóriumának Elnöke (2011-)

-          Varga József Díj Tudományos Tanácsának tagja (2011-)

-          MOL NyRt Tudományos Díj Kuratórium tagja (2000-),

-          Magyar Kémikusok Egyesülete Veszprém Megyei Területi Szervezet elnöke (2007-2015)

-          a VEAB Katalízis Munkabizottság Titkára, majd Elnöke (1998-tól folyamatosan, illetőleg 2014-től),

 

Tag:

-          MTA Köztestület (1998-),

-          MTA Műszaki Kémiai Tudományos Bizottság (2011-)

-          MTA Kémiai- és Környezetvédelmi Munkabizottság és jogelődjei (1999-),

-          MTA Felületkémiai- és Katalízis Munkabizottság és jogelődjei (1999-)

-          American Chemical Society (1998-),

-          Magyar Mérnöki Kamara és jogelődjei (1997-),

-          Magyar Mérnöki Kamara Vegyészmérnöki Tagozat Minősítő Bizottsága, majd Elnöksége (2005-),

-          Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztőbizottsága (2004-),

-          MOL Professional Journal (korábban: MOL Szakmai Tudományos Közlemények, majd MOL Scientific Magazine) Szerkesztőbizottsága (1998-),

-          Magyar Szabványügyi Testület Ásványolajtermékek és Kenőanyagok, valamint Ipari Gázok, továbbá a Mezőgazdasági Eredetű Energiahordozók és Ipari Anyagok Nemzeti Műszaki Bizottsága (1991-, szabványalkotás és -honosítás),

-          Magyar Kémikusok Egyesülete (1978-),

-          Magyar Kémikusok Egyesülete, Ásványolaj- és Petrolkémiai Szakosztály
(1978-)

-          Magyar Feltalálók Egyesülete (2002-),

-          Magyar Biomassza Társaság (2003-),

-          Gépipari Tudományos Egyesület (2000-),

-          MTA VEAB Kőolaj- és Gázipari Munkabizottsága (kezdetektől).

-          Választott elnöke a „biodízel motorhajtóanyagok” magyarországi szabványosításának (2000; 2004).

-          Választott elnöke a növényolaj alapú tüzelőolajok magyarországi szabványosításának (2004).

-          Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola törzstag (2008-)

-          Pannon Egyetem, Műszaki Szakterületi Habilitációs Bizottság belső tagja (2010-)

-          Veszprémi Vegyészekért Alapítvány Kuratóriuma (2010-)

-          Pannon Egyetem, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagja (2013-)

-          World Petroleum Council Magyar Nemzeti Bizottság tagja (2012-)

 

 

 

 

Szakmai kitüntetés:

 

1979       „Kiváló feltaláló kitüntetés”, ezüst fokozat. (Adományozó: Oktatási Miniszter, Találmányi Hivatal valamint Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöke)

1994       Elismerés jelentős és sikeres innovációért (II. Magyar Innovációs Nagydíj)„ Motorolajokban alkalmazható hamumentes detergens-diszpergens adalékcsalád kifejlesztése és gyártása” (Kereskedelmi Miniszter, OMFB elnöke, Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriumi Elnöke) (társszerzőkkel)

1996       Nívódíj, MOL Szakmai Tudományos Közlemények: „Út az SH teljesítményszintű motorolajokig” (társszerzőkkel) (MOL Rt.)

1997       I. helyezés a „90 éves a magyarországi kenőanyaggyártás” c. pályázaton, „A szukcinimid adalékcsalád kifejlesztése” (társszerzőkkel) (MOL Rt.)

2000       Nívódíj: MOL Szakmai Tudományos Közlemények: „Benzoltelítő izomerizálás platina/zeolit katalizátoron” (társszerzőkkel) (MOL Rt.)

2001       Varga József Egyetemi Díj (MTA)

2004       MOL Tudományos Díj (Magyar Tudomány Napja, MOL Rt., MTA)

2008       MOL Tudományos Díj (Magyar Tudomány Napja, MOL Rt., MTA) az E5 jelű, bioetanol tartalmú motorbenzin magyarországi bevezetésével kapcsolatos kutatásokért és üzemi kísérletekért.

2009       Prima Díj Magyar Tudomány kategóriában (Prima Díj Veszprém Megyei Alapítvány Kuratóriuma)

2011       Méray László Díj (Pannon Egyetem)

2014       Insigni Honoris Auero Pro Universitate Pannonica (Arany emlékérem az Egyetem egészének javára kifejtett kimagasló oktatási-kutatási tevékenységért, amellyel hozzájárultak az Egyetem jó hírnevének növeléséhez.)

2015       Polinszky Díj (Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése)

2016       Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés

 


Nemzetközi szakmai megítélés:

EUR ING. (1996 FEANI, Párizs)

Nemzetközi konferenciák tudományos bizottságának tagja, szekcióelnöke

28 nemzetközi folyóirat szakmai bírálója

Számos nemzetközi pályázat bírálója

 

Hazai oktatói és kutatói megítélés:

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2002)

Meghívott előadó (BME, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Széchenyi István Egyetem)

 

 

Veszprém, 2016. december 19.

 
< Előző   Következő >