Honlap arrow Oktatási tevékenység arrow Oktatott tárgyak
Oktatott tárgyak Nyomtatás

Oktatási tevékenységem a Pannon Egyetem (és jogelődjei) Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékén (és jogelődjein) 1972-től napjainkig a következők:

Részvétel egyetemi alapképzésben nappali és levelező (1976-tól) tagozaton:

     1972-től:

·         kőolajipari számítási gyakorlatok vezetése (28 ill. 42 óra/félév; 20-28 hallgató)

·         kőolajipari- és petrolkémiai laboratóriumi gyakorlatok vezetése (60 óra/félév; 60-70 hallgató)

·         ásványolaj-, szén- és petrolkémiai technológiai laboratóriumi gyakorlatok vezetése (140 óra/félév; 20-28 hallgató)

·         1975-től:

·         az előzőeken kívül szakdolgozatok és diplomadolgozatok témavezetése is átlagosan 2 fő/év (kontaktórák száma 75 óra/hallgató);

·         hazai és külföldi szakmai gyakorlat vezetése 4 alkalommal 3-3 hét

·         1984-től:

·         az előzőeken kívül előadások (Ásványolaj-, szén-, és petrolkémiai technológia) tartása a szervező vegyészmérnök-hallgatók (15-25 fő) részére, majd a petrolkémiai ágazat hallgatói számára (12-23 fő; 14 óra/félév)

·         1993-tól számos tanórai előadás, szeminárium és laboratóriumi gyakorlat tartása.

·         Ásványolaj-, szén- és petrolkémiai technológia (1993 I. félév)

·         Ásványolaj-, szén- és petrolkémiai laboratóriumi gyakorlatok (1993-1994)

·         Ásványolaj- és petrolkémiai laboratóriumi gyakorlatok (1994-től)

·         Ásványolaj- és petrolkémiai technológiai laboratóriumi gyakorlatok (1993-tól)

·         Ásványolaj- és petrolkémiai technológia (1993. II. félév)

·         Ásványolaj- és petrolkémiai technológia (2010-től)

·         Ásványolaj- és petrolkémiai technológia I. laboratóriumi gyakorlatok (1993-tól)

·         Ásványolaj- és petrolkémiai technológiai II. (1994-től)

·         Ásványolaj és petrolkémiai technológiák (2010-től)

·         Ipari katalitikus eljárások (2003-tól)

·         Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok (2003-tól)

·         Kémiai technológiák III. (2008-től)

·         Kenőanyagok technológiája. Laboratóriumi gyakorlatok (1993-1994)

·         Korszerű kőolajipari eljárások (2010-től)

·         Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok (1995-től)

·         Modern vegyipari technológiák (2010-től)

·         Motor- és sugárhajtómű üzemanyagok (2004-től)

·         Motorhajtóanyagok kémiája és technológiája (1998-tól)

·         Szénhidrogénipar katalitikus eljárások (1994-tól)

·         Szénhidrogénipari katalitikus eljárások és korszerű üzemanyagok (2010-től)

·         Terméktervezés (2009-től)

·         Válogatott vegyipari technológiák (2010-től)

·         Válogatott vegyipari technológiák II. (2007-től)

·         Válogatott vegyipari technológiák II. laborgyakorlat (2007-től)

·         Vegyipari technológiák (2003-tól)

·         Diplomadolgozat (1993-tól)

·         Diplomaterv (1995-től)

·         Diplomaterv I (főiskolai) (2003-tól)

·         Diplomaterv II (főiskolai) (2003-tól)

Ipari katalízis (2011-től)

Korszerű kőolajipari eljárások (2009-től)

Modern vegyipari technológiák (2010-től)

Szénhidrogénipari katalitikus eljárások és korszerű üzemanyagok (2009-től)

 

Tribológiai Szakmérnöki Képzés keretében tartott tárgyaim a következők:

·         Kenőanyagok (2006/2007 tanév, II. félév, 7 óra),

·         Kenőanyagok technológiája laboratóriumi gyakorlatok (2006/2007 tanév, II. félév, 7 óra),

·         Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia laboratóriumi gyakorlatok (1997/1998 tanév, II. félév, 7 óra),

·         Kenőanyagok technológiája laboratóriumi gyakorlatok (1997/1998 tanév, II. félév, 7 óra),

·         Diploma (2006/2007 tanév, II. félév, 300 óra, 2 hallgató).

 

Pályafutásom alatt a következő tantárgyak indításában és oktatásában vállaltam meghatározó szerepet:

·         Vegyészmérnök egyetemi képzés:

·         Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia II.,

·         Vegyipari Technológiák,

·         Vegyipari Technológiák Laboratóriumi Gyakorlatok,

·         Szénhidrogén-ipari Katalitikus Eljárások,

·         Motor- és Sugárhajtómű Üzemanyagok,

·         Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia I. Laboratóriumi Gyakorlatok,

·         Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia III. Laboratóriumi Gyakorlatok,

 

 

·         Vegyészmérnök főiskolai képzés:

·         Ipari Katalitikus Eljárások,

·         Vegyipari Technológiák,

·         Vegyipari Technológiák Laboratóriumi Gyakorlatok,

·         Vegyészmérnök BSC képzés tantervén belül oktatott, illetőleg oktatásra kerülő tárgyak:

·         Terméktervezés (6. félév),

·         Válogatott Vegyipari Technológiák II. (5. félév),

·         Válogatott Vegyipari Technológiák II. Gyakorlat (5. félév),

·         Kémiai Technológiák 3., Katalízis (7. félév),

·         Kémiai Technológiák 3., Laboratóriumi Gyakorlatok (7. félév),

·         Ipari katalízis (6. félév)

·         Vegyészmérnök MSC képzés tantervében a későbbiekben oktatásra kerülő tárgyak:

·         Modern Vegyipari Technológiák,

·         Korszerű Kőolajipari- és Gázipari Eljárások

·         Szénhidrogénipari katalitikus eljárások és korszerű motorhajtóanyagok

·         A Vegyészmérnöki Doktori képzésben oktatott tárgyak:

·         Korszerű kőolajipari és petrolkémiai eljárások

·         Korszerű Motor- és Sugárhajtómű Üzemanyagok,

·         Szénhidrogénipari Katalitikus Eljárások,

·         Tribológia Szakmérnökképzés keretében oktatott tárgyak:

·         Alapolajok,

·         Motorhajtóanyagok,

·         Motorhajtóanyagok és kenőanyagok kölcsönhatásai.

·         Kutató-fejlesztő Szakmérnökképzés keretében oktatott tárgyak:

·         Gázolajok biokomponenseinek életciklus-elemzése I. és II.

·         Motorbenzinek biokomponenseinek életciklus-elemzése I. és II.

·         Alternatív motorhajtóanyagok

·         Bioeredetű motorhajtóanyagok környezeti és nemzetgazdasági jelentősége I. és II. Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola (tantárgy tematika magyar és angol nyelven, óravázlatok)

Főtantárgy: Korszerű kőolajipari és petrolkémiai eljárások. 

Melléktantárgyak: Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok, 

                                  Szénhidrogénipari katalitikus eljárások


 

 
< Előző   Következő >