Honlap arrow Köszöntő
A tanszék története Nyomtatás

acidic12.jpgA tanszék 1963-ban alakult László Antalt Kossuth-díjas egyetemi tanár vezetésével a Fizikai Kémia Tanszéken működő Vegyipari Műveleti Tanszéki Csoportból. Kezdetben alapvető feladat volt a vegyipari művelettan bevezetése a hagyományos vegyészmérnöki ismeretkörökbe, később a műveleti egységek matematikai modellezése került előtérbe. Itt foglalkoztak az országban először a vegyipari folyamatok dinamikájának kérdéseivel és ezen keresztül a műveleti egységek önműködő szabályozásának lehetőségeivel. Ebből a célból speciális ágazati képzést valósítottak meg a Vegyipari folyamatszabályozási ágazat keretében, ahol az oktatás 1967-77 között folyt.

1976-ban a tanszék irányítását Szolcsányi Pál professzor vette át. Ebben az időszakban bővült az oktatási és kutatási tevékenység a határfelületi jelenségek tanulmányozásával, elsősorban a szilárd-gáz és szilárd-folyadék fázisérintkeztetés területén. Jelentős szerepet kapott az oktatásban a transzportfolyamatok és az irreverzíbilis termodinamika mérnöki alkalmazása. 1977-ben a tanszékből kivált a Vegyipari Kibernetikai Önálló Tanszéki Csoport, a későbbi Vegyészmérnöki Kibernetika Tanszék, majd Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék így a matematikai modellezéssel és az irányítástechnikával  szűkült a tanszék profilja.

acidic14.jpgA tanszék vezetését 1989-ben Marton Gyula egyetemi docens, később egyetemi tanár vette át. 1990-ben megindult a képzés a finomkémiai műveleti szakirányon, ahol speciális és nagy tisztaságú anyagok előállításának elméletéveI és gyakorlatával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A néhány évvel ezelőtt még csak csírájában meglevő biotechnológiai műveleti kutatások beértek, és elméletileg megalapozott új oktatási területté is váltak. Ezen időszak alatt az IChemE akkreditálta a vegyészmérnökképzést.

1997. óta Horváth Géza egyetemi docens a tanszékvezető. Fő cél  a tanszéki eszközellátottság és a K+F tevékenység modernizálása külső erőforrások felhasználásával, az innovációs rendszerekbe történő integrálásával, hogy a fenti akkreditációnak, hosszú távon is megfelelő háttér álljon az oktatás rendelkezésére. A tanszék a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet tagjaként részben felelős a vegyészmérnök képzésért, tevékenysége egyéb területekhez is szorosan kapcsolódik (energetika, környezetvédelem, minőségbiztosítás, informatika).
 
< Előző   Következő >
 
  • Magyar
  • English

Intézet

Honlap
Dokumentumtár
Oldaltérkép

Keresés